Pozvánky od ostatních naleznte vlevo v podsekci!

 

 

Pozvánka na:

členskou schůzi ZO ČSCH Pacov konanou dne 13. 5. 2018 od 13.00 hod. v areálu ZO ČSCH Pacov

 

Pozvánka na členskou schůzi.doc (201216)