Hodnocení stolního bodování a školení pro MCH ze dne 30. 12.

05.01.2012 22:00

Dne 30. 12. 2011 proběhlo v našem areálu školení mladých chovatelů a stolní bodování králíků.

 

    Školení se zúčastnilo 12 mladých chovatelů, kteří byli proškoleni od posuzovatelů pana J. Dudáka a pana J. Kratochvíla. Školení se zúčastnili i tři nový mladí chovatelé. Jsou jimi Hana Dudáková, Jakub Jůn a Petr Jůn. Ze školení si snad mladí chovatelé odnesli nové poznatky a především potřebné rady pro svůj chov. Oboum posuzovatelům, kteří se této funkce zhostili mnohokrát děkujeme za jejich práci, čas a cenné rady. Nové členy v našich řadách vítáme a přejeme jim, i těm stávajícím mnoho chovatelských úspěchů.

 

    Stolního bodování se zúčastnilo 24 králíků, které posoudil a ohodnotil pan Josef Kratochvíl. Celkově bylo toto hodnocení velice kladné, jelikož byla předvedena kvalitní zvířata. Bodové hodnocení těchto zvířat bylo v rozmezí 93 až 95 bodů. Všem chovatelům děkujeme a přejeme další, nejméně takto kvalitní odchovy.

    

    Tato akce byla letos tou poslední, a proto přejeme všem našim členům hodně štěstí, zdraví, úspěchy v soukromém, ale i v tom chovatelském životě.