Stolní bodování

27.12.2015 20:25

Všem chovatelům králíků děkujeme za prezentaci jejich chovů a posuzovateli panu Josefu Kratochvílovi za posouzení a obodování všech 22 ks králíků. Ostatním členům a přátelům děkujeme za účast a krásnou vánoční atmosféru, která zde celé odpoledne panovala.